กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

  เช็คตารางการใช้งานห้องและสถานที่

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานทรัพย์สินและรายได้

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 1

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 1603 เบอร์ตรง 044-247025 Fax: 044-247025