กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร  คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin