กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

꧁ผู้ประกอบร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ꧂

 

  กลุ่มที่  1  ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหาร  คลิกอ่านรายละเอียด 
  กลุ่มที่  2  ผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร/ปริ้นเอกสาร  คลิกอ่านรายละเอียด  
  กลุ่มที่  3  ผู้ประกอบการด้านการเงินและการธนาคาร  คลิกอ่านรายละเอียด
  กลุ่มที่  4  ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร อาหารว่าง ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าสวัสดิการ คลิกอ่านรายละเอียด
  กลุ่มที่  5  ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม คลิกอ่านรายละเอียด
✨ กลุ่มที่  6  ผู้ประกอบการติดตั้งสื่อโฆษณา คลิกอ่านรายละเอียด
  กลุ่มที่  7  ผู้ประกอบการคลินิคแพทย์แผนไทย คลิกอ่านรายละเอียด
✨ กลุ่มที่  8  ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าไอที  คลิกอ่านรายละเอียด
  กลุ่มที่  9  ศูนย์ฝึกประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ  คลิกอ่านรายละเอียด
  กลุ่มที่  10  หน่วยบริการอื่น ๆ  คลิกอ่านรายละเอียด