กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร 36 ชั้น 1

ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร 36 ชั้น 1 
คณะมนุษยศาสตรฺและสังคมศาสตร์  ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า บริษัทแอปเปิล (APPLE INC.)  คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin