กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหาร ณ อาคารศูนย์อาหาร จำนวน 2 ร้านค้า (วันที่ 17-30 มิถุนายน 2564)

 ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง  คลิกอ่านรายละเอียด

► เงื่อนไขสำหรับร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

วันที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin