กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหาร ณ อาคารศูนย์อาหาร จำนวน 5 ร้านค้า (วันที่ 19-30 เมษายน 2564)

► ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง คลิกอ่านรายละเอียด

►เงื่อนไขสำหรับร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง  คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin