กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

รูปห้องประชุม  คลิกอ่านรายละเอียด

ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด 

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

โสตน์ทัศนปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง คลิกอ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด