กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

สนามฟุตบอล (NRRU STADIUM)

รูปสนามฟุตบอล  คลิกอ่านรายละเอียด

แปลนสนาม  คลิกอ่านรายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

ข้อปฏิบัติในการใช้สนาม คลิกอ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด