กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ลานหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร 18 (พื้นที่ว่าง ใช้นอกเวลาราชการ)

รูปสถานที่  คลิกอ่านรายละเอียด

ขนาดพื้นที่, แปลน คลิกอ่านรายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่  คลิกอ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด